Firma MARTEX poszukuje pracowników do pracy przy produkcji opakowań foliowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr 87 621 46 47 wewnętrzny 22

oraz dostarczenie CV do siedziby firmy.

Poszukiwane są osoby na następujące stanowiska:

inżynier produkcji
technik mechanik (maszyn i urządzeń przemysłowych)
mistrz produkcji

Opis:
znajomość zagadnień i procedur związanych z organizacja i planowaniem produkcji, zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych, umiejętność zarządzania zasobami produkcyjnymi, a także cyklu produkcyjnego i zaopatrzeniowego oraz metod statystycznych i znajomość zasad BHP. Pracownik powinien cechować się również: zdolnościami negocjacyjnymi i technicznymi, odpowiedzialnością, sumiennością, precyzyjnością, dużą komunikatywnością, samodzielnością. A także zdolnością do podejmowania zdecydowanych działań, otwartością na nowe rozwiązania, odpornością na stres, bardzo dobrą organizacją pracy i umiejętnością pracy w zespole.

Osoba powinna potrafić:
– posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną
– dobierać materiały narzędzia maszyny i urządzenia do realizowania zadań
– stosować podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów podczas wytwarzania oraz napraw maszyn i urządzeń
– opracować dokumentację podstawowych procesów technologicznych
– oceniać stan technicznych obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod i diagnostyki technicznej
– sporządzać harmonogramy prac, obliczać ich pracochłonność i koszty
– przestrzegać i wdrażać normy dotyczące zapewniana jakości produkcji wyrobów i świadczenia usług
– przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej BHP oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Login

Reset Your Password

Visit Us On Facebook